Sukces w procesie rekrutacji

sukces-w-procesie-rekrutacji

Decyzja o sukcesie w rekrutacji zapada na długo przed przyjęciem zaproszenia na rozmowę.

Chcąc zmienić pracę, zacznij od odpowiedzi na następujące pytania:

 1. Co powoduje, że chcę dokonać zmiany?
 2. Co cenię w obecnej pracy?
 3. Co nie odpowiada mi na zajmowanym stanowisku?
 4. Czego nauczyłam się pracując w obecnej firmie?
 5. Jakie błędy popełniłam realizując powierzone mi zadania?
 6. Kim chcę być, w sensie zawodowym, w perspektywie najbliższych 5 lat?

Przeglądając ogłoszenia o pracę analizuj nie tylko wymagania, które przed Tobą stawiają ale również wszystkie elementy funkcjonowania firmy. Zarówno te zewnętrzne jak pozycja na rynku, postrzeganie przez klientów, jak również wewnętrzne, do których należą: schemat organizacyjny, podległości, kultura firmy, zaangażowanie w sprawy społeczne. Znajdź odpowiedzi na kolejną serię pytań:

 1. Czy dane stanowisko wpisuje się w mój zawodowy plan?
 2. Jak długo praca na proponowanym stanowisku będzie dawała mi satysfakcję?
 3. Czy proponowane zadania są ambitne?
 4. Po jakim czasie będę chciała dokonać zmiany stanowiska/wynagrodzenia/pracodawcy?
 5. Jaką pracę/stanowisko będę chciała zajmować na kolejnym etapie rozwoju zawodowego?
 6. Jakie nowe umiejętności mogę zdobyć?
 7. Których wymagań ogłoszenia nie spełniam?
 8. Jak mogę zdobyć brakujące kompetencje?
 9. Jakich zmian, w mojej dotychczasowej postawie będzie wymagało nowe stanowisko?

Korzystając możliwości jakie daje np. LinkedIn, porozmawiaj z osobami, które pracują i pracowały w danej firmie. Każdej z nich zadawaj te same pytania. Wsłuchując się w udzielane odpowiedzi uwzględniaj staż pracy na danym stanowisku i pozycję w firmie.

W pracy spędzamy dużą część życia. Brak świadomego wyboru, przyjmowanie zamiast wybierania obniża poczucie własnej wartości i zmniejsza szanse by wspiąć się na kolejny etap kariery. Odbiera motywację do dalszej nauki, uczestnictwa w szkoleniach i zaangażowania, którego celem jest awans i rozwój zawodowy.

Na braku naszego świadomego i aktywnego działania, w zakresie zmiany pracy traci również pracodawca, który w przypadku naszej bierności, decyzję podejmuje poniekąd za nas, i któremu potem trudno dociec, dlaczego tak dobrze zapowiadającemu się pracownikowi tak szybko opadły skrzydła.