Wybieram

wybieram

Uświadamiam sobie schematy i zależności, które mają wpływ na mnie albo bezrefleksyjnie obwiniam kogoś za własne niepowodzenia.

Czytelnie i precyzyjnie komunikuję się z otoczeniem albo rzucam niejasne hasła, używam niedopowiedzeń oczekując, że ktoś domyśli się moich intencji, potrzeb i pragnień.

Okazuję szacunek każdemu zdarzeniu, którego doświadczam lub unikam odpowiedzialności za rzeczywistość, w której się znajduję i przeinaczam fakty na potrzebę usprawiedliwienia swojego podejścia.

Koncentruję się na realizowanym zadaniu albo myślami jestem wszędzie.

Wytrwale i z pokorą wsłuchuję się w ludzi by zrozumieć motywy ich działań albo odrzucam w nich wszystko to, co nie jest zgodne z moim wyobrażeniem na temat świata i akceptowalnych zachowań.

Jestem uczciwa wobec siebie, mając świadomość konsekwencji swoich działań lub robię to co mi nie służy wmawiając wszystkim, że nie mam innego wyjścia. Jestem otwarta na nowe słowa, poglądy, perspektywy lub swoją wersję uważam za jedyną słuszną i żądam jej respektowania.

Dostrzegam własne błędy i robię wszystko by uniknąć ich w przyszłości albo zwalam całą odpowiedzialność na zły los, ex partnera, niesprawiedliwość świata i pecha, brnąc dalej w niesłużący mi schemat.

Dążę do spójności w działaniu, słowach i myślach lub udaję, że jej brak w moim życiu nie ma znaczenia.

Codziennie na nowo podejmuję decyzje dotyczące siebie albo unikam działania i inicjatywy dzięki czemu nadal mogę czuć się ofiarą.

Od tych wyborów zależy nasz poziom poczucia własnej wartości a co za tym idzie jakość naszego życia.

Życzę Wam mądrych wyborów i jak największej ilości decyzji do podjęcia.