Związek idealny

zwiazek-idealny

"Gdy angażujesz się w związek uczuciowy, zaczynasz zauważać, że dla zachowania zdrowej relacji konieczne jest to samo, co jest potrzebne dla Twojego rozwoju duchowego, i że każdy z nas dysponuje czymś, czego tej drugiej osobie brakuje." Gary Zukav

Niezależnie od tego, czy mówimy o związku miłosnym czy innego rodzaju znaczącej relacji, aby była prawdziwa, muszą zafunkcjonować trzy elementy: skuteczna komunikacja, szacunek oraz wzajemność.

Życzę Wam prawdziwego, dającego szczęście związku, związku z samym sobą.

Gdy będziesz mieć szacunek do samej siebie, Twoje myśli, słowa i czyny będą podążały w tym samym kierunku, a innych będziesz traktować tak, jak chciałabyś być traktowana, będziesz gotowa by kochać, a świat odpowie Ci tym samym.